.........................Kdo jsem?

 

Moje celé jméno je Tomáš Zajíček. Absolvoval jsem obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické a v mé profesní dráze se tak objevovaly pozice manažera se zaměřením na obchod a ekonomiku. Pracoval jsem jak v nadnárodních výrobních společnostech FMCG a finančních institucích, tak v menších ryze tuzemských firmách. Díky tomu při práci hojně využívám vlastní zkušenosti a postřehy, které následně provazuji na teorii.

Koučinku se věnuji od roku 2002, kdy jsem měl možnost se účastnit několikasemestrálního vzdělávání vedeného Petrem Parmou a Jaroslavem Janečkem. Aplikoval jsem poznatky nejprve jako manažer, později jako externí a následně interní kouč. Získané znalosti o koučinku jsem si měl tu čest doplňovat u Ivy Pondělíkové, Milana Klindery, Milana Bobka, Petra Kallisty a dalších zkušených koučů. Všem bych rád touto cestou poděkoval za rozvoj - setkání s nimi bylo pro mne opravdu velmi podnětné a hodně jsem si z těchto setkání odnesl nejen do své další práce, ale i do života.

V rámci své více než dvacetileté manažerské praxe jsem měl možnost absolvovat několik desítek vzdělávacích projektů na nejrůznější témata. Z těchto podkladů a nasbíraných poznatků pak vycházím při své práci kouče.

Pokud budete mít zájem seznámit se se stylem mé práce, můžeme se domluvit na setkání - a to v dnešní době buď osobně nebo prostřednictvím videohovoru - a zjistit, zda naše vzájemné představy budou do sebe dobře zapadat.

V čem se tedy na mne můžete obrátit?

- pomoc při řešení osobních svízelných situací, nebo jen při hledání dalšího směru, potřebě vyřešit a posunout konkrétní věc ve Vašem životě

- individuální nebo skupinové koučování. Velmi vhodné pro klíčové pracovníky ve Vaší firmě, pokud potřebujete dosáhnout dlouhodobé změny v přístupech, chování, jednání...

- výsledkové koučinky. Pokud potřebujete zvýšit v práci výkonnost svou nebo Vašich pracovníků, je tato metoda vhodná právě pro Vás

Ve všech případech využívám znalostí Vás či Vašich pracovníků a aktivuji jejich schopnost zamyslet se nad řešením z jiných zorných úhlů.

Samozřejmostí v mé práci je naprostá diskrétnost. Bez ní by nemohla probíhat spolupráce v atmosféře otevřenosti a důvěry. Za soukromé považuji i to u koho a kolik času jsem jako kouč strávil.

Bude mi potěšením, pokud se rozhodnete navázat spolupráci

Tomáš